Գլխավոր Լուրեր Համայնքներում կիրականացվի սուբվենցիոն 38 ծրագիր

Համայնքներում կիրականացվի սուբվենցիոն 38 ծրագիր

2
0

Այսօր ՀՀ փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի մոտ տեղի է ունեցել սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրային հայտերը։

ՏարածքայինկառավարմանևզարգացմաննախարարՍուրենՊապիկյանըտեղեկացրելէ, որհանրապետության 37 համայնքներիցստացվելէսուբենցիայի 42 ծրագրայինհայտ, որոնցընդհանուրգումարըկազմելէ 1,598 մլրդդրամ։Նախարարիզեկուցմամբնշվածգումարիցհամայնքներիկողմիցֆինանսավորումըկազմումէ980,3 մլնդրամ, պետականբյուջեիցտրամադրվողսուբվենցիայիչափը`  642,8 մլնդրամ, իսկ  598,4 հազարդրամըմասնավորհատվածիմիջոցներնեն:

Քննարկման արդյունքներով հանձնաժողովի կողմից հավանության է արժանացել 38 ծրագիր: Նշված ծրագրերը նպատակաուղղված են համայնքների փողոցների ասֆալտապատմանն ու բարեկարգմանը, էներգախնայողության, փողոցային լուսավորության և ֆոտովոլտային կայանների կառուցմանը, խմելու ջրի և ոռոգման համակարգերի կառուցմանն ու վերանորոգմանը, ինչպես նաևմանկապարտեզների,  երաժշտական դպրոցների, մշակութային տների,  հանդիսությունների սրահների, համայնքային կենտրոնների կառուցմանն ու վերանորոգմանը:

Հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ կառավարության ձեռնարկած հակակոռուպցիոն գործողությունների արդյունքում հավաքված գումարներից մինչև 10 միլիարդ դրամ առաջիկայում կհատկացվի ՀՀ համայնքներին՝ կառավարության հետ համատեղ սուբվենցիայի նոր ծրագրեր  իրականացնելու համար։