Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2020 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ պետության պարտքը տնտեսավարող սուբյեկտներին նվազել է 70 մլրդ դրամի շեմից՝ կազմելով 69,4 մլրդ դրամ:

Կոմիտեն հայտնում է, որ այս ցուցանիշը դրական առումով ռեկորդային է վերջին տասնամյակների համար: Ընդ որում, իրական գերավճարը  (սահմանված կարգով հաշվարկվող հարկային պարտավորության գումարից ավելի վճարված գումար), ինչը տարիներ շարունակ եղել է բիզնեսի հիմնական դժգոհության թեման, կազմում է ընդամենը 6,6 մլրդ դրամ: Մնացած 62,8 մլրդ դրամը վերաբերում է ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի դեբետային գումարներին, որոնք առաջացել են հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկներում արտացոլված հաշվանցման ենթակա գումարներից:

Համեմատության համար ներկայացվում է վերջին 3 տարիների տարվա սկզբի դրությամբ համադրելի տվյալները՝

                                                                                                                Մլրդ դրամ

 

Ամսաթիվ

 

Ընդամենը (իրական գերավճար և դեբետային գումար)

 

Իրական գերավճար

 

Դեբետային գումար

       01.01.2018թ.

274,1

126,6

147,5

   01.01.2019թ.

169,2

22,8

146,4

   01.01.2020թ.

 

79,6

8.9

70,7

    01.08.2020թ.

69,4

6,6

62,8

 

ՊԵԿ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

464