Գլխավոր Միջազգային Ռամզան Կադիրովը վարակվել է կորոնավիրուսո՞վ

Ռամզան Կադիրովը վարակվել է կորոնավիրուսո՞վ

68
0
ABU DHABI, UAE - OCTOBER 15, 2019: Head of Chechnya Ramzan Kadyrov takes part in Emirati-Russian talks at the Qasr Al Watan presidential palace. Mikhail Metzel/TASS Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû. Àáó-Äàáè. Ãëàâà ×å÷íè Ðàìçàí Êàäûðîâ âî âðåìÿ ðîññèéñêî-ýìèðàòñêèõ ïåðåãîâîðîâ â ïðåçèäåíòñêîì äâîðöå "Êàñð Àëü Âàòàí" ("Äâîðåö íàöèè"). Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ
Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի մոտ կասկածվում է կորոնավիրուս։ Այս մասին հաղորդում է Baza-ն։

Գործակալության տվյալներով մի քանի օր առաջ Կադիրովը գանգատել է իր առողջական վիճակից։ Սկզբում նրան թվացել է թե դա գրիպ է, սակայն, երբ ինքնազգացողությունը գնալով վատացել է, նրան տեղափոխել են Մոսկվա՝ բուժվելու։

Կադիրովի՝ կորոնավիրուսով հիվանդանալու կասկածների մասին գրել է նաեւ «Интерфакс»-ը՝ հղում անելով մոսկովյան իր բժշկական աղբյուրներին։ Նրանց տվյալներով Չեչնիայի ղեկավարը գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո։