Խորհրդարանը շարունակում է աշխատանքը՝ արտահերթ ռեժիմով:

865