Արմավիր քաղաքի Սիլիկյան 2, 21 փողոցի 7 և 9 շենքերի բակային տարածքներում իրականացվել են արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացման և ասֆալտբետոնյա ծածկույթով ճանապարհահատվածի հարթեցման աշխատանքներ։

423