Դոլարայնացման մակարդակը Հայաստանում շարունակում է բարձր մնալ։Այս մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկը։ ԿԲ-ն դոլարայնացման ցուցանիշների հաշվարկում ներառում է բանկերի կողմից ռեզիդենտներից ներգրավված ավանդները և տրամադրված վարկերը։

2022-ի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ ռեզիդենտների ընդհանուր ավանդներում դոլարով ավանդները կազմել են 43.1%-ը։

Ցպահանջ ավանդներում (հաճախորդն իրավունք ունի առաջին իսկ պահանջով հետ վերցնել գումարները բանկից) դոլարայնացումը տարեսկզբի 47.6%-ից դարձել է 53.7%։

Ժամկետային ավանդներում դոլարի տեսակարար կշիռը 51․3% է:

Ռեզիդենտ իրական հատվածին տրամադրված ընդհանուր վարկերի կազմում նվազել է դոլարի կշիռը` տարեսկզբի 43.7%-ից դառնալով 37.0%:

506