Կառավարության որոշմամբ՝ կապահովվի երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերի, այդ թվում՝ միանվագ դրամական աջակցության, կանխավճարի ապահովագրության և երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրերի շրջանակում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ պայմանագիր կնքած՝ բանկեր դիմած, ինչպես նաև երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրի շրջանակում նախարարություն դիմած քաղաքացիներին աջակցության տրամադրումը։ 

Ծրագրի շրջանակում աջակցություն է ստացել 832 շահառու, փոխանցված ընդհանուր դրամական միջոցները կազմում են 632.244.676 դրամ, որից 294.985.540 հազար դրամը՝ 2021 թ. 417 շահառուի համար։

Հաշվի առնելով ապրիլի 26-ի դրությամբ ծրագրերի համար դիմողների թիվը, ինչպես նաև նախորդ ամիսներին հաստատված հայտերի հիման վրա կատարված կանխատեսումները, որոնց համաձայն միջինում ամսական աջակցություն է ստանում 100 շահառու, ընդհանուր 70 մլն դրամի չափով, 2021 թ. երկրորդ եռամսյակի համար կպահանջվի ևս 100 մլն դրամ շուրջ 140 (20-ը՝ միանվագ դրամական աջակցության ծրագրով, 30-ը՝ կանխավճարի ապահովագրության ծրագրով, 90-ը՝ երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրով) շահառուի վճարում իրականացնելու համար։ 140 շահառուի աջակցություն տրամադրելու համար Կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է հատկացնել 100 մլն դրամ:

27 Մայիս, 2021 17:29
104
; ;