Կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն կատարել բարձրագույն և հետբուհական, նախնական և միջին մասնագիտական կրթության մասին օրենքներում: Դրանք թույլ կտան սովորողների առանձին խմբերին՝ մարտական գործողությունների մասնակից, 2 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ուսանողներին նպաստ տրամադրել:

Սահմանված է առաջադիմության որոշակի սանդղակ, որի դեպքում ուսանողը կստանա պետական աջակցություն:

613