Գեղարքունիքի մարզի «Բերդկունք» («Սպիտակ բերդ») ամրոցի պատմության ու նշանակության մասին այցելուներին կպատմի եռալեզու տեղեկատվական վահանակը․ այսպիսով մեկնարկում է համանուն բնակավայրին միաձուլված և քչերին հայտնի ամրոցի հանրահռչակումը:

«Բերդկունք» ամրոցը կվերականգնվի և կստանա արգելոց-թանգարանի կարգավիճակ:

 

696