Բոլոր իշխանությունների ժամանակ էլ պաշտոնական ընդունելության ժամանակ գործընկեր պետությունների պաշվիրակությունների ընդունելության սրահում եղել է ՀՀ դրոշը:

734