Մենք մինչև հիմա հզոր ենք ու զենքը ձեռքներիս պահում ենք մեր դիրքերը

105