Այսօր գործադիր նիստում կքննարկվի Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությանը, ռազմավարության միջոցառումների ծրագրին և արդյունքային ցուցանիշներին հավանություն տալու մասին հարցը։ 

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության  Սահմանադրության 146 հոդվածի 4-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հավանություն տալ՝

  1. Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությանը` համաձայն N 1 հավելվածի,
  2. Հայաստանի թվայնացման ռազմավարության միջոցառումների ծրագրին և արդյունքային ցուցանիշներին՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
861