Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) իրականացված հարցման արդյունքներով մարդկանց վերաբերմունքը ՀՀ քաղաքական գործիչների վերաբերյալ.

 

Տվյալները` IRI

2996