Եվրասիական տնտեսական միությունում արդյունաբերական արտադրողների գներն այս տարվա օգոստոսին հուլիսի համեմատ աճել են 1.4%-ով, իսկ 2020-ի դեկտեմբերի համեմատ՝ գրեթե 25%-ով:

Գների աճը հիմնականում պայմանավորված էր հանքարդյունաբերության և քարհանքի արդյունաբերության ոլորտում դրանց զգալի աճով (գրեթե 48%): Այս ոլորտում գների ամենամեծ աճը նկատվել Ղազախստանում (1,5 անգամ) և Ռուսաստանում (գրեթե 48%): 

14067