2021 թվականին Լոռու մարզի 38 համայնքներում իրականացվել է 108 ծրագիր՝ ընդհանուր մոտ 4.5 մլրդ դրամ արժեքով, որից պետական բյուջեի մասնաբաժինը՝ 2.258 մլրդ դրամ:
(2020 թվականին մարզի 40 համայնքներում իրականացվել էր 97 ծրագիր՝ ընդհանուր մոտ 3.8 մլրդ դրամ, որից պետական բյուջեի մասնաբաժինը՝ 2.1 մլրդ դրամ: Վերոնշյալ ծրագրերից 9-ը տեղափոխվել էր 2021 թվական):

 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերն իրականացվել են հետևյալ ոլորտներում.

 Ասֆալտապատման և տուֆ քարով սալարկման 37 ծրագիր մարզի 26 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 1 մլրդ 756 մլն դրամ արժեքով:

 Խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման 10 ծրագիր մարզի 9 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 470 մլն դրամ արժեքով:

 Ոռոգման համակարգերի կառուցման 9 ծրագիր մարզի 9 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 370 մլն դրամ արժեքով:

 Լուսավորության համակարգերի կառուցման և ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման 15 ծրագիր մարզի 14 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 320 մլն դրամ արժեքով:

 Գազաֆիկացման 2 ծրագիր մարզի 2 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 75 մլն դրամ արժեքով:

 Մանկապարտեզների հիմնանորոգման և անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերման 4 ծրագիր մարզի 4 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 170 մլն դրամ արժեքով:

 Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հասարակական շենքերի՝ համայնքային կենտրոնների, մշակույթի տների, հանդիսությունների սրահների և մարզաառողջարանային կենտրոնի, կառուցման և հիմնանորոգման 11 ծրագիր մարզի 6 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 400 մլն դրամ արժեքով:

 Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային գույքի նորոգման՝ էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ, 6 ծրագիր մարզի 5 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 380 մլն դրամ արժեքով:

 Այգիների, պուրակների, հրապարակների կառուցման և բարեկարգման 4 ծրագիր մարզի 4 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 370 մլն դրամ արժեքով:

Գյուղտեխնիկայի, հակակարկտային կայանների և գույքի ձեռքբերման 9 ծրագիր մարզի 8 համայնքներում՝ ընդհանուր մոտ 180 մլն դրամ արժեքով:

 Աղբավայրերի բարեկարգման/փակման 1 ծրագիր մարզի 1 համայնքում՝ ընդհանուր մոտ 30 մլն դրամ արժեքով:

954