Rate.am-ը ներկայացրել է նոյեմբերի 24-ի դրությամբ տարադրամի փոխարժեքը։

ԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 394.42 դրամ է, վաճառքը՝ 404 դրամ:

Եվրոյի առքը միջինը 404.92 դրամ է, վաճառքը՝ 421.58 դրամ։

Ռուբլու առքը միջինը 6.20 դրամ է, վաճառքը՝ 6.71 դրամ:

508