Պաշտպանության բանակը նոր լուսանկարնր է հրապարակել և կից գրել՝

Հայոց արևելից կողմանց պաշտպանները

 

293