Հ-30-Մ-4-Ճամբարակ-Հ-7 ավտոճանապարհի որոշ հատվածներում կատարվել են ուսումնասիրություններ‚ որոնց նպատակը ճանապարհահատվածի պատվածքի առկա վիճակը պարզելն է։

Ճանապարհային ծածկի պատվածքն ուսումնասիրելուց հետո կկատարվեն չափագրման աշխատանքներ, և կկազմվի թերությունների ակտ։

177