Մեկնարկել է ՀՀ կրթությանգիտությանմշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսավորմամբ իրականացվող դրամաշնորհային երիտասարդական ծրագրերի մրցութաշրջանը:

Դրամաշնորհների տրամադրմամբ նախարարությունը նպատակ ունի խթանել երիտասարդական կազմակերպությունների նախաձեռնությունները և նրանց մասնակցությունը ոլորտի քաղաքականության իրականացման բոլոր փուլերում, ձևավորել ազատ, մրցակցային և մասնակցային երիտասարդական միջավայր: Մրցույթն անցկացվում է 13 ուղղությամբ/չափաբաժնով՝

 1. Երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված տեղական մակարդակում որոշումների կայացմանը,
 2. Սոցիալական նորարարության մոդելների ներդրում՝ միտված երիտասարդներին մատուցվող ծառայությունների որակի և/կամ ներառման և ազդեցության բարձրացմանը,
 3. Աջակցություն մարտական գործողություների ժամանակ հաշմանդամություն ձեռքբերած և այդ գործողություններից ներազդված երիտասարդներին ուղղված մասնագիտական կողմնորոշմանը (լրացուցիչ և շարունակական կրթությանը), առողջության վերականգնմանն ու պահպանմանը (սոցիալականացմանը), հանրային կյանքին ինտեգրմանը,
 4. Հայրենաճանաչ, իրավագիտակից, պետականակիր, ներգրավված, պահանջատեր և պատասխանատու երիտասարդների կերպարի հանրահռչակում,
 5. Երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացմանը,
 6. Աջակցություն երիտասարդների ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացմանը,
 7. Նորարարության, մշակույթի, կրթության և գիտության ոլորտներում երիտասարդների ակտիվ ներգրավման խթանում,
 8. Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի մշակույթի տարածում և հոգեկան առողջության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
 9. Երիտասարդության շրջանում երիտասարդական աշխատանքի և կամավորության համակարգային զարգացման խթանում և երիտասարդական նախաձեռնություններին աջակցություն,
 10. Երկխոսության և գործընկերության խթանում ՀՀ, Արցախի և Սփյուռքի երիտասարդների և երիտասարդական կառույցների միջև,
 11. Երիտասարդության ոլորտում միջազգային համագործակցության զարգացում,
 12. Մարզաբնակ երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված մեդիագրագիտությանը, թվային գրագիտությանը և կիբեռգրագիտությանը,
 13. Երիտասարդները հանուն շրջակա միջավայրի:

Մրցույթի անցկացման կարգը, հայտ կազմելու ու ներկայացնելու պայմանները ինչպես նաև մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող կազմակերպություններին ներկայացվող պայմանները սահմանված են համապատասխան հրավերներով:

362