Օղակաձեւ զբոսայգի, Զորավար Անդրանիկի արձան

Երեխաները «առանձնանալու» հետաքրքիր ու արտասովոր վայր են ըտրել

Զրուցում են

Նկատեցին օբյեկտիվը

Ամաչում են

Համաձայնեցին լուսանկարվել

Փոխադարձ շնորհակալություններ

3838