Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրազեկում է՝

Հարգելի քաղաքացիներ,

երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարումը կսկսվի 2022 թվականի հուլիսի 8-ից, իսկ երրորդ և հաջորդ երեխայի (մինչև 6 տարեկան) խնամքի նպաստի վճարումը՝ 2022 թվականի հուլիսի 11-ից։

444