ԱԺ-ն քննարկեց «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Ըստ այդմ, նախատեսված է Հայաստանի քաղաքներում և 1000-ից ավելի բնակիչ ունեցող գյուղերում պետական նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարել 2023 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղերում` 2024 թվականի հունվարի 1-ից»։

 

Ըստ այդմ, նախատեսված է Հայաստանի քաղաքներում և 1000-ից ավելի բնակիչ ունեցող գյուղերում պետական նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարել 2023 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղերում` 2024 թվականի հունվարի 1-ից»։

172