2023 թվականի Երևան համայնքի բյուջեով նախատեսված ծրագրով Աջափնյակ վարչական շրջանի հիսուն հասցեներում նախատեսված է վերելակների փոխարինման աշխատանքներ։

Մեկնարկել է յոթ հասցեների աշխատանքները։ Նորաշեն (16 թաղամաս)՝ 16,18,19,20,21 շենքեր։ Հալաբյան 24 և 26 շենքեր։

Նոր վերելակների փոխարինման աշխատանքների ընթացքը ըստ ժամանակացույի սահմանված է քառասուն աշխատանքային օր։

615