Երևանի լանդշաֆտային ձևավորումը՝ շուրջ կես միլիոն թփերով ու ծաղիկներով:

Հիմանականում ընտրվել են մշտադալար թփատեսակներ, որոնց մի մասն աճեցվել է քաղաքային տնկարանում:

305