ՀՀ ոստիկանությունը ԱԺ արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ իրազեկում է ընտրական գործընթացներին առնչվող քրեորեն դատապարտելի արարքների մասին։

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 149․1 հոդվածով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում՝

  • նախընտրական քարոզչությանը մասնակցելուն հարկադրելու,
  • հանրաքվեի քարոզչություն կատարելուն հարկադրելու,
  • նախընտրական քարոզչությանը մասնակցելուց կամ հանրաքվեի քարոզչություն կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելու,
  • նախընտրական քարոզչությանը մասնակցելուն կամ հանրաքվեի քարոզչություն կատարելուն խոչընդոտելու համար։

Ոստիկանությունը նշում է, որ հիշյալ արարքների համար նախատեսված է պատիժ նվազագույնը աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հնգապատիկի չափով, կամ կալանք առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկում՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով։

 

331