Երեկ Սահմանադրական դատարանը կայացրել է աշխատակարգային որոշում՝ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ գործադիրի 2021 թվականի մայիսի 4-ի «Կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 1408-Ն, 2016 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 138-Ն և 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 1031-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 704-Ն որոշման՝ սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով վիճարկվող՝ Կառավարության 2021 թվականի մայիսի 4-ի «Կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 1408-Ն, 2016 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 138-Ն և 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 1031-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 704-Ն որոշման գործողությունը կասեցնելու վերաբերյալ։

370