Առողջապահության նախարարությունը տեսանյութ է հրապաակել՝ ներկայացնելով, թե

• Ի՞նչ է առողջության համապարփակ ապահովագրությունը,
• Ինչպիսի՞ փաթեթ է ներառում իր մեջ,


• Ինչպե՞ս է կառավարվում ապահովագրությունը,
• Որո՞նք են ֆինանսական աղբյուրները։

406