Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների զբաղվածության ծառայություններում գրանցված գործազուրկների թիվը այս տարվա սեպտեմբերի վերջի դրությամբ կազմել է 1,23 մլն մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն նվազել 69,7%-ով։
Այսպիսով, գործազուրկների թիվը կազմում է ընդհանուր աշխատուժի 1,3%-ը։ Անցյալ տարի այս ցուցանիշը կազմել է 4,4%։

1529