Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ի հերթական նիստը

61