ՀՀ կառավարությունից տեղեկացնում են, որ 2022թ. հունիսին աշխատավարձ ստացած գրանցված աշխատողների թիվը 2021թ. հունիսի նկատմամբ ավելի է՝ 5.9%-ով,

2020թ. հունիսի նկատմամբ՝ 11.8%-ով,

2019թ. հունիսի նկատմամբ՝ 12.4%-ով,

2018թ. հունիսի նկատմամբ՝ 20.9%-ով:

1118