«Երևան և երևանցիներ» ֆեյսբուքյան էջը Երևանի Հանրապետության հրապարակի նոր կառուցվող  Կառավարության շենքի լուսանկարն է տեղադրել եւ մակագրել.

«ԵՐԵՎԱՆ
Հեյ գիտի ժամանակներ:

Հրապարակ- դեռ կիսակառույց, առանց աշտարակ, առանց ժամացույց: Իսկ դռան արաջ, ոչ թե ‹Մերսեսդես», այլ խեղճ ու կրակ ձիերն են կանգնած»:

 

1959