Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը մարտի 24-ին ստորագրել է Պետական գաղտնիքի մասին, «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Արխիվային գործի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Զենքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին,«Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանո-նագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին, «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Պետական սուրհանդակային կապի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ռազմական ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների փաթեթը, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը:

318