Ստամբուլը հանկարծակի ծածկվել է մինչև տասը կիլոմետր մեծության հսկա սև ամպով։ Այն ծածկել է արևը 5 րոպեով: Այդ ընթացքում քաղաքը մթնել է գիշերվա նման։

984