Հակաբիոտիկների անհարկի օգտագործման վերաբերյալ հոդվածների շարք ենք սկսել: Մանավանդ, կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում շատ կարևոր է չչարաշահել հակաբիոտիկների օգտագործումը: Այս թեմայով հոդվածների շարքը կլինի շարունակական:

 

«Այսպիսով, COVID-19 համավարակի պայմաններում հակաբիոտիկների ոչ պատշաճ նշանակման և չարաշահման միտում է արձանագրվել, ինչը վտանգավոր է հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության զարգացման տեսանկյունից, ինչպես նաև կարող է հանգեցնել հակամանրէային դեղերի անհասանելիության այն հիվանդների համար, ովքեր իրապես դրանց կարիքն ունեն:

 

Հիվանդությունների դեղակայուն ձևերի առաջացմանը, տարածմանը և պահպանմանը նպաստում են հակամանրէային դեղերի չհիմնավորված և ոչ ռացիոնալ կիրառումը, հակաբիոտիկների ցածր որակը, ինքնաբուժումը, ոչ նպատակային և սխալ դեղաչափերով նշանակումը կամ բուժման ընդհատումը»:

 

159