Բեյրութ է ուղարկվում առաջին ինքնաթիռ օգնությունը

502