Բեյրութ է ուղարկվում առաջին ինքնաթիռ օգնությունը

507