ՀՀ առողջապահության նախարարությունը հրապարակել է կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում նախարարության կողմից իրականացված ծախսերի հաշվետվություն: Փաստաթուղթն ընդգրկում է 2021 թվականի հունվարից մինչև մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը:

Աղյուսակում ներառված են բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից կատարված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են նաև այլ գերատեսչությունների կողմից։

Համավարակով պայմանավորված՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։

 1   Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր  2.990.516.249
 2  Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններին կատարված վճարումներ (պայմանագրային գներով)  944.091.534
 3  Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում  32.401.889
 4  Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն  19.309.746
 5  Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն  1.423.540.261
 6  Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն  44.900.114
 7  Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում  52.343.206
 8  Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված վճարումներ  87.299.220
   Հանրագումար  5.594.402.219
10 Մայիս, 2021 13:15
170
; ;