Տեսչական մարմինը հայտարարում է Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի՝

Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավական աջակցության բաժնի գլխավոր իրավաբանի,

Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչի,

– Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակայինվերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչի,

– Արևմտյան տարածքային կենտրոնի աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչի,

– Արևմտյան տարածքային կենտրոնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժնի ավագ տեսուչի թափուր հաստիքների առկայության մասին։

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում առցանց լրացնելով դիմումը։

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 2022 թ. փետրվարի 4-ը։

951