Կառավարությունն իր այսօրվա՝ մայիսի 30-ի  նիստում որոշում կայացրեց, որով կփոփոխվեն ԱԱԾ տնօրենի և նրա տեղակալների դրամական օգնություններ տալու կարգը, չափերը:

Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» և «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքներում կատարվել են փոփոխություններ, որոնց համաձայն՝ ԱԱԾ տնօրենի և տնօրենի տեղակալների պաշտոններն այլևս զինվորական ծառայության պաշտոններ չեն հանդիսանում։

Վերը նշվածով պայմանավորված՝ առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել ՀՀ պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության  ծառայողներին դրամական օգնություններ տալու կարգը, չափերը սահմանող Կառավարության որոշման հավելվածում:

184