Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2021 թ. հաստատված բյուջեով նախատեսված ծրագրերից վերաբաշխել 15,606.1 հազար դրամ: Վերաբաշխվող գումարները նախատեսվում է ուղղել կապիտալ ծախսերի, մասնավորապես՝ Եղվարդի N 1 ավագ դպրոցի սանհանգույցների ոչ բարվոք վիճակի և դասասենյակների մանրահատակի վերանորոգմանը և Երևանի Ա. Երզնկյանի  N 118 ավագ դպրոցի ուսումնական գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերմանը:

877