Գեղարքունիքում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ֆինանսական միջոցներով սալիկապատվել են Ակունք համայնքի Բարեկամության փողոցի մայթեզրերը և ասֆալտապատվել է փողոցի այն հատվածը, որը անձրևային օրերին գտնվում էր անանցանելի վիճակում՝ ջրափոսերի գոյացման պատճառով: 

Այն իրականացվել է Կառավարության որոշմամբ։

1408