#Մեկնարկել են Ս. Տարոնցի փ. հ.1 և 1/1 շենքերի միացյալ բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները։

#Բարեկարգ_Շենգավիթ

781