ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության՝ այդ թվում հատուկ նշանակության ստորաբանումում կրտսեր խմբի թափուր պաշտոններում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկան արական սեռի այն քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն առնվազն միջնակարգ կրթություն, իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները:

Ցանկացողները կարող են դիմել ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կադրերի և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին /ք.Երևան, Խանջյան 51, հեռ. 010-59-69-91, 010-59-62-20, 010-59-62-86, 011-56-14-14/ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 09:00-ից մինչև 17:00-ն:

6650