Ամփոփվել է «Հանրային հատվածում ժամանակակից արվեստի կառավարման հեռանկարները» ծրագիրը

Ծրագիրն իր բովանդակությամբ, ծավալներով և նշանակությամբ աննախադեպ էր: Այն իրականացնող փորձագիտական խումբը դեկտեմբերի 13-ին՝ Ծաղկաձորում կայացած աշխատաժողովի ընթացքում, պետական թատերահամերգային կազմակերպությունների ղեկավարներին ներկայացրել է շուրջ մեկ տարվա ուսումնասիրությունների արդյունքները, ոլորտի բարեփոխման առաջարկությունների փաթեթը։

Փորձագիտական հետազոտությունն իրականացվել է մշակույթի, մասնավորապես ժամանակակից արվեստի ոլորտի լայն ընդգրկմամբ և խնդիրների բազմաշերտ վերլուծությամբ:

Ավելին՝ https://escs.am/am/news/7584:

917